Privacyverklaring Bedrijvenkring West Betuwe

20 oktober 2021

Uw privacy is voor Bedrijvenkring West Betuwe van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij deze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Bedrijvenkring West Betuwe doen met informatie.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met leden@bedrijvenkringwestbetuwe.nl 

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. 

Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookiecategorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Wilt u deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan uw cookie-voorkeur bij onze cookieverklaring.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het "Data Processing Amendment" van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van u op. Hiervoor geeft u toestemming door middel van de cookiemelder

Contactformulier

Met het contactformulier of per e-mail kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw bedrijfsnaam, naw-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Deze hebben wij nodig om contact met u op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wordt u lid

Wanneer u bij ons lid wordt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Hiervoor gebruiken wij uw bedrijfsnaam, logo, functie, naw-gegevens, e-mailadres, bezochte evenementen, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht (voor de aanhef), factuuradres, bankrekening / betalingsgegevens en eventueel profielfoto. Deze hebben wij nodig vanwege het lidmaatschap die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw lidmaatschap is opgezegd en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). 

Leden van Bedrijvenkring West Betuwe worden benoemd op de website. Dit geldt tevens voor leden en introducés die zich inschrijven voor uitjes en bijeenkomsten. U geeft hiervoor toestemming door lid te worden of bij inschrijving. Leden worden daarnaast toegevoegd aan de nieuwsbrief. U geeft hiervoor toestemming wanneer u lid wordt. 

Uw account

Bij bepaalde onderdelen op onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw bedrijfsnaam, logo, functie, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht (voor de aanhef), factuuradres, bankrekening / betalingsgegevens en eventueel profielfoto. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Toegang portaal

Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw bedrijfsnaam, logo, functie, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht (voor de aanhef), factuuradres, bankrekening / betalingsgegevens en eventueel profielfoto. Deze hebben wij nodig vanwege het lidmaatschap die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van uw lidmaatschap.

Nieuwsbrief

Leden worden automatisch toegevoegd tot de nieuwsbrief. U gaat hiermee akkoord wanneer u lid wordt. In de nieuwsbrief leest u nieuws, tips en informatie over bijeenkomsten en activiteiten. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Voor de uitvoering schakelen we soms derden in. We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is of als de wet zegt dat dat moet.

Voorbeelden zijn: onze IT-dienstverleners die ons ondersteunen bij problemen of dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. Ondersteunende partijen krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens als zij u een dienst leveren namens ons.

Wij maken gebruik van diverse programma’s voor analytische en marketingdoeleinden. Op onze website zijn social media buttons en koppelingen opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten (denk hierbij aan: YouTube, Google Maps, Google Ads en Bing Ads), na uw goedkeuring, mogelijk uw persoonsgegevens. Zij zorgen ervoor dat advertenties zo veel mogelijk interessante of leuke aanbiedingen bevatten. Zij kunnen u dan zelf reclame sturen. Zij kunnen u dan zelf benaderen om u dingen te verkopen. Dit kan alleen nadat u hier toestemming voor hebt gegeven via onze cookiemelder. Deze toestemming kunt u later altijd weer intrekken. U leest hier meer over in onze cookieverklaring en het privacybeleid van deze partijen. We verkopen uw gegevens nooit aan derden.

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie (denk hierbij aan Google Analytics en Youtube). Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. Wij vragen altijd eerst uw toestemming voordat zij uw gegevens krijgen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze voorwaarden of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier acteren, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Bedrijvenkring West Betuwe

leden@bedrijvenkringwestbetuwe.nl

Cookieverklaring