Contributie en facturatie

De contributie bedraagt € 200,- per jaar. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is € 25,-.

De contributie wordt berekend met ingang van het kwartaal waarin het lidmaatschap formeel door het bestuur is bevestigd.

De meeste bijeenkomsten zijn voor leden gratis. Soms is een eigen bijdrage van toepassing. Dit wordt dan op de uitnodiging aangegeven. Bezoekt u een dergelijke bijeenkomst dan worden de kosten hiervan u op de contributienota vermeld.

Link naar uw website

Vanuit de website van de Bedrijvenkring kunt u een link laten maken naar de website van uw bedrijf. De kosten hiervan bedragen € 25,- per jaar. Deze functie geeft uw bedrijf extra attentiewaarde:
- uw logo bij de bedrijfsvermelding in het Ledenoverzicht + clickable naar uw website
- uw logo op de dynamische banner op de Homepage + clickable naar uw website

Zie meer informatie over een link naar uw bedrijf.

Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt u voor de contributie en eventuele deelname aan activiteiten waarvoor een eigen bijdrage verschuldigd is. Deze nota wordt per e-mail naar de primaire contactpersoon gezonden of naar het hiervoor bestemde email-adres van een lid.

Het bankrekeningnummer van de Bedrijvenkring West Betuwe is NL54RABO 0313 134 677 en wordt aangehouden bij Rabobank West Betuwe.

Rieks Cornelisse,
penningmeester