Contributie en facturatie

De contributie bedraagt € 175,- per jaar. Met ingang van 2024 zal zoals vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van 30 juni 2023, de contributie € 200,- bedragen. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is € 25,-.

De contributie wordt berekend met ingang van het kwartaal waarin het lidmaatschap formeel door het bestuur is bevestigd.

Link naar uw website

Vanuit de website van de Bedrijvenkring kunt u een link laten maken naar de website van uw bedrijf. De kosten hiervan bedragen € 25,- per jaar. Maar deze functie heeft nog meer attentiewaarde:
- uw logo bij de bedrijfsvermelding in het Ledenoverzicht + clickable naar uw website
- uw logo op de dynamische banner op de Homepage + clickable naar uw website

Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt u voor de contributie en eventuele deelname aan activiteiten waarvoor een eigen bijdrage verschuldigd is. Deze nota wordt per e-mail naar de primaire contactpersoon gezonden of naar het hiervoor bestemde emailadres van een lid.

Het bankrekeningnummer van de Bedrijvenkring West Betuwe is NL54RABO 0313 134 677 en wordt door de Bedrijvenkring aangehouden bij Rabobank West Betuwe.

Rieks Cornelisse,
penningmeester