Wim van den Haak: nestor van Bedrijvenkring West Betuwe . . .

Wim van den Haak was één van de oprichters van de Bedrijvenkring West Betuwe. Als we teruggaan naar de oprichtingsdatum 10 april 1984 dan zien we daar Wim al terug als bestuurslid. Oftewel, ruim 35 jaar als bestuurder van de Bedrijvenkring actief . . .

Wim is een ondernemer in hart en nieren. Een topondernemer die naast het opbouwen van het prachtige bedrijf Van den Haak BV tijd vrijmaakte en oog had voor de maatschappij. Niet alleen het eigen bedrijf had zijn volle aandacht maar zeker ook de wereld eromheen.

Wim was actief in vele besturen en commissies. Eén daarvan was onze Bedrijvenkring. En zeker niet zonder resultaat. We zijn in die tijd gegroeid van 28 leden naar zo'n 150 leden. Van Geldermalsen zijn we gegaan naar West Betuwe en van leden uit de eigen gemeente naar leden uit de wijde omgeving. Dat echte ondernemerschap en zeker ook zijn brede kennis van Geldermalsen en omstreken was binnen het bestuur van onschatbare waarde.

Penningmeester
Wim kent iedereen, weet van alle ontwikkelingen en zijn netwerk reikt heel ver. In het eerste jaar van oprichting kwamen een aantal prominente namen voor in het rijtje van bestuurders: Jan van Kessel, Dirk Bouman en Tom van de Woestijne. En zo passeerden er in de loop van de jaren nog vele namen. Maar Wim bleef de stabiele factor en werd al snel penningmeester, een rol die hem op het lijf geschreven was. Dezelfde stabiliteit als persoon en ondernemer vonden we ook terug in zijn cijfers. “We moeten ervoor zorgen dat we altijd de rekeningen van een feestje kunnen betalen” was zijn credo en dat is voor ondernemers nog altijd een gezond uitgangspunt.

Een aantal jaren geleden maakte Wim plaats voor de volgende generatie in zijn onderneming. Dat bood ruimte voor andere dingen. En je gaf ons als bestuur aan dat je ook bij de Bedrijvenkring ruimte wilde maken voor een jongere generatie. Het penningmeesterschap werd overgedragen en Wim werd weer “gewoon” bestuurslid. En onlangs gaf je aan dat het tijd werd voor nog een stap, geen bestuurslid meer maar wel beschikbaar voor de Bedrijvenkring als er nog eens een klusje is.

35 jaar is onvoorstelbaar lang. Het is voor velen de periode van een arbeidzaam leven. Daarom hebben we, gegeven al het voorgaande, als bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering voor te stellen jou te benoemen tot ere-lid van de Bedrijvenkring West Betuwe. Een titel die nog nooit is toegekend maar die jouw met recht toekomt.

Ere-lid_WimvdHaak4.png
Ere-lid_WimvdHaak5.png
Ere-lid_WimvdHaak2.jpg

Wim van den Haak nestor en oprichter van Bedrijvenkring West Betuwe werd door de Algemene Vergadering 2019 benoemd tot ere-lid.