Lidmaatschap beëindigen

We hopen dat dit maar heel weinig gebeurt. Maar soms komt het toch om begrijpelijke reden voor zoals verkoop van uw bedrijf, verhuizing of fusie. Vaak blijven de meeste oud-ondernemers lid van de Bedrijvenkring West Betuwe via hun pensioen bv, lidmaatschap van een andere vereniging of via hun 'oude' bedrijf. Als bestuur vinden we dat fijn want de ervaringen van ouderen kunnen niet vaak genoeg worden gedeeld met de jongere ondernemers.

Beeindigen lidmaatschap

Besluit u om het lidmaatschap op te zeggen, doe dit dan schriftelijk of per email naar leden@bedrijvenkringwestbetuwe.nl. De opzegtermijn is een maand. In de praktijk betekent dit dat u een lidmaatschap voor 1 december moet opzeggen,

Het lidmaatschap is telkens voor een kalenderjaar. Bij opzeggen gedurende het verenigingsjaar wordt de contributie niet gerestitueerd cq verrekend. 

Opzegging van het het lidmaatschap ontslaat een lid niet van het voldoen van de contributie van het lopende jaar en eventuele andere kosten die in rekening worden gebracht.

De opzegging is pas effectief als u hierover een bevestiging heeft ontvangen.

Contact

Secretariaat Bedrijvenkring West Betuwe

Pr. Christineweg 7

4151 CH Acquoy

leden@bedrijvenkringwestbetuwe.nl

VNONCW_nieuwjaarsbijeenkosmt2023.jpg