NIEUWS

Ondermijning - vermenging van de onder- en bovenwereld

De drie burgemeesters van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal vinden het belangrijk aandacht te hebben voor het onderwerp ondermijning en de vraag hoe je vermenging tussen onder- en bovenwereld kunt tegengaan. Om die reden organiseren we 24 oktober a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Geldermalsen een beeldvormende bijeenkomst over dit onderwerp.

Een uitnodiging en het programma van die avond treft u in de bijlage aan.


@08:29# | 06.10.2017