NIEUWS

Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland

Beste BGG-leden,

Onlangs kregen we een brief van de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV over een fonds voor de herstructurering van bedrijventerreinen in Gelderland.

Concreet zit er in dit fonds EUR 7,5 miljoen.

Wie kunnen hiervan gebruikmaken?
- projectontwikkelaars
- natuurlijke of rechtspersonen en eigenaren en huurders van onroerende zaken

Via deze link kunt u de informatie downloaden:


@17:19# | 01.06.2016