NIEUWS

Asielzoekerscentrum in Geldermalsen

Volgens informatie van de gemeente Geldermalsen (http://bit.ly/1m0bFhi) staat "Het college van B&W van de gemeente Geldermalsen [. . . ] positief ten aanzien van de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) met een capaciteit van 1.500 bedden voor de duur van tien jaar. Omdat het om een ingrijpende beslissing gaat,wordt de gemeenteraad gevraagd om het collegestandpunt positief te onderschrijven. Hiervoor vindt op woensdag 16 december een ingelaste raadsvergadering plaats".

De problematiek van asielzoekers is een breed maatschappelijk issue. Het is daarom goed dat hierover in de gemeenteraad een discussie plaatsvindt. Dat dit onder grote tijdsdruk vinden wij zorgelijk omdat dat ten koste gaat van een zorgvuldige voorbereiding, een nuancering van standpunten en consultatie van de achterban en groeperingen.

Als Bedrijfskring Groot Geldermalsen onderkennen wij het maatschappelijk probleem van asielzoekers. Als Geldermalsen hier een bijdrage aan moet leveren, moeten we dat niet afdoen met 'not in my backyard'. Wij vinden wel dat er goede balans moet zijn tussen de omvang van een AZC en de grootte van de gemeente cq de impact op Geldermalsen-dorp. Daarom is in onze ogen 1.500 bedden voor 10 jaar buitenproportioneel.

Een eventueel AZC zou gebouwd worden op het nog niet ontwikkelde bedrijventerrein Hondsgemet Noord. Het is een gegeven dat Hondsgemet nog maar gedeeltelijk is bebouwd. Dat heeft meerdere oorzaken maar welk effect heeft een AZC op de werkgelegenheid voor de inwoners in Geldermalsen? Dat is deels koffiedik kijken maar Geldermalsen moet zich niet tevreden laten stellen met toezeggingen in de trend van 'dat zit wel goed'. Verder lijkt ons een AZC op een bedrijventerrein ook voor de betrokkenen geen ideale situatie.

Kortom, de Bedrijfskring Groot Geldermalsen vindt dat Geldermalsen niet moet weglopen van verantwoordelijkheden maar ook niet alles moet accepteren wat van hoger hand wordt verzocht. Derhalve hebben wij onze zorgen dat onder grote tijdsdruk vergaande beslissingen worden genomen.

Wij zullen dit schrijven dan ook doen toekomen aan college van B&W en gemeenteraad.

Download brief over Asielzoekerscentrum (AZC) in Geldermalsen.


@13:36# | 17.12.2015