NIEUWS

Parkeren grote voertuigen

Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad de Visie Vrachtverkeer Geldermalsen vastgesteld. Inmiddels is dit uitgewerkt in concreet beleid. Als Bedrijfskring hebben we hierover van de gemeente een schrijven ontvangen.

Deze kunt u met deze link downloaden:
brief APV parkeerlocaties voor grote voertuigen.

Kort gezegd is parkeren alleen nog maar mogelijk op een aantal aangewezen locaties. De maatregele geldt vanaf 1-1-2016.

Informatieochtend
Op zaterdag 6-6-2015 is er van 9.30 - 11.30 uur een informatieochtend over dit thema. Ook wethouder Ton van Maanen is daarbij aanwezig.

Zie ook: www.geldermalsen.nl/vrachtparkeren


@08:49# | 01.06.2015