NIEUWS

Ontwikkelen van bedrijventerreinen vereist regionale samenwerking

Met meer dan 22.000 bedrijven in de regio vormt het bedrijfsleven in Rivierenland de motor van de regionale economie. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, voor innovaties en voor productiviteitsgroei in de regio. Het bedrijfsleven draagt stevig bij aan de ontwikkeling van de welvaart en het welzijn van de regio. Het realiseren van een goed ondernemers- en vestigingsklimaat is een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling van de regionale economie.

Download bericht van VNO-NCW.


@10:15# | 18.11.2014