NIEUWS

Wegwerkzaamheden aan de N327 Provincialeweg Oost te Geldermalsen

De provincie Gelderland gaat dit najaar de Provincialeweg Oost (N327) vanaf de A2 tot de Randweg onderhouden. De werkzaamheden starten begin oktober en duren tot december 2012. Tijdens de werkzaamheden, die worden uitgevoerd door Gebr. Van Kessel B.V. uit Buren, is de weg afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

Wat gaan we doen

Rijbaan
Vanaf de Randweg tot de Rijksstraatweg wordt het asfalt vervangen. Aan de Randweg wordt dit jaar niet gewerkt. Deze blijft open voor het verkeer.
De rotonde Rijksstraatweg wordt voorzien van nieuw asfalt. Dit is een tijdelijke maatregel, omdat dit kruispunt over enkele jaren gereconstrueerd wordt. Door een gedeelte van het middeneiland ook te asfalteren wordt de rotonde makkelijker te passeren.
De rotonde Laageinde, Watermolenweg en Krugerstraat worden gereconstrueerd. De weggedeeltes tussen de rotondes krijgen nieuw asfalt (onderhoud).
De Provincialeweg Oost nabij de Bulkstraat krijgt verhoogde verkeersgeleiders. Ook wordt hier de markering in de as van de weg aangepast naar een doorgetrokken streep.
Op de kruisingen Watermolenweg, Krugerstraat en Bulkstraat wordt de openbare verlichting gerenoveerd.

Reparatiewerkzaamheden kunstwerken N327
Zowel de tunnel onder spoorlijn als de nabij gelegen brug over de Voorvliet (1960) worden gerenoveerd. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de voegen in de rijbaan en er worden betonreparaties verricht. De stalen leuningen worden geschilderd, er vinden reinigingswerkzaamheden plaats en de overtollige begroeiing wordt verwijderd.
Ter hoogte van Deil ligt een duiker die haaks onder de N327 doorgaat. Aan beide zijden van de duiker zijn de betonnen taludelementen verzakt. Deze worden nu op de juiste hoogte gesteld.

2013
Vanaf volgend jaar wordt de Randweg en de Provincialeweg West (naar Leerdam) gerenoveerd. Hier worden dan soortgelijke maatregelen uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Per fase wordt er steeds een gedeelte van de rijbaan in zijn geheel afgesloten. Doordat er in fases gewerkt wordt blijft Geldermalsen (en omgeving) ondanks de werkzaamheden toch bereikbaar. U dient in deze periode wel rekening te houden met extra reistijd. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. De grootschalige omleiding is over de A15 en de A2. Ook de bussen die nu over de N327 rijden gaan straks tijdelijk een andere route volgen. Hierover wordt u nog verder geïnformeerd. Fietsers worden plaatselijk omgeleid.

Fase 1: Bulkstraat
In de eerste fase die loopt vanaf 1 tot 5 oktober wordt de kruising Bulkstraat en het weggedeelte voor en na de kruising afgesloten. Dit betekent dat in die periode er geen verkeer mogelijk is tussen de A2 en Geldermalsen! Hiervoor wordt de omleiding via knooppunt Deil ingesteld.

Fase 2: Krugerstraat - Watermolen
De Tweede fase loopt vanaf 8 oktober tot 9 november. In deze fase wordt gewerkt vanaf de rotonde Krugerstraat tot en met de rotonde Watermolenweg. De weg wordt volledig afgesloten. Waardoor ook in deze periode de omleiding via knooppunt Deil ingesteld wordt.
Het NS station en de veiling (bedrijventerrein Watermolen) blijft tijdens deze fase via een tijdelijke rijbaan bereikbaar. Deze bypass zorgt ervoor dat verkeer vanaf Geldermalsen en de A15 van en naar het bedrijventerrein kan rijden. Op het bedrijventerrein wordt voor de doorstroming tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld (tegen de klok in).

Fase 3: Rijksstraatweg
Tijdens derde fase wordt de rotonde Rijksstraatweg en het wegvak tot de Randweg opgeknapt. Deze fase start vanaf 12 november en loopt tot eind november. De kruising is dan volledig gesloten voor het verkeer. Komende vanaf de A15 is Geldermalsen dan bereikbaar via de Randweg. Het bedrijventerrein Watermolen is in deze fase weer vanaf de A2 te bereiken.

Fase 4: Laageinde
Deze fase kan pas starten als de werkzaamheden van de gemeente Geldermalsen aan de Tunnelweg zijn afgerond. We verwachten dat de rotonde Laageinde en de werkzaamheden aan de tunnel daarom doorschuiven naar 2013. Hierover wordt u nog verder geïnformeerd.

Meer informatie
Op www.gelderland.nl/werkenaandeweg en www.bereikbaargelderland.nl vindt u actuele informatie. Voor vragen over de werkzaamheden neemt u op werkdagen contact op met het Provincieloket van de provincie Gelderland, (026) 359 99 99 of per e-mail provincieloket@gelderland.nl (www.gelderland.nl/provincieloket).

Met vriendelijke groet,

ing. J.H.A. Arts
Teammanager Besteksvoorbereiding en Uitvoering

 

Download bovenstaande brief in PDF


@20:02# | 19.09.2012