NIEUWS

Lastenverzwaring bedrijfsleven: open brief naar fracties in Geldermalsen

Als Bedrijfskring Groot Geldermalsen maken we ons grote zorgen over de politieke impasse in Geldermalsen. De economische situatie in Nederland en in het bijzonder in Geldermalsen vereist een daadkrachtig lokaal bestuur. In onze gemeente zien we helaas juist het tegenovergestelde.

Lastenverzwaring
Naar verluidt dreigen er lastenverzwaringen voor burgers en voor het lokale bedrijfsleven. Als BGG-bestuur begrijpen wij dat er maatregelen moeten worden genomen maar dat dit onevenredig ten laste komt van het lokale bedrijfsleven vinden wij onacceptabel.

Download reactie van BGG naar fracties politieke partijen.

Met vriendelijke groet,
Bedrijfskring Groot Geldermalsn


Rian Verwoer, voorzitter


 


@09:19# | 11.06.2012