NIEUWS

'Gratis' zonnecollectoren voor uw bedrijf

Wij zijn bezig met een onderzoek naar een collectieve uitrol van zonnecollectoren op bedrijfspanden.

Door grootschalige inkoop verwachten we belangrijke voordelen te kunnen realiseren. We werken aan een financiële regeling waarbij de zonnecollectoren op de daken worden geplaatst, zonder investering van de bedrijven. De opgewekte stroom is dan voor de investeerder en na 10 jaar worden de zonnecollectoren eigendom van de bedrijven. Uiteraard kunnen de bedrijven ook zelf investeren en de zonnecollectoren meteen kopen.

Heeft u interesse om mee te doen?

Maandag 29 augustus is er een informatiebijeenkomst bij de Avri in Geldermalsen. Zie ook de button 'Meer informatie'.

Belangrijk is dat u weet hoeveel m2 dakoppervlakte (bruto) u beschikbaar heeft?

Wilt u voorafgaande aan de informatiebijeenkomst al meer weten, neem van even contact op met Wim van den Haak (WimvandenHaak@vdhaak.nl)


Programma

19.00 uur: aanvang

Lokatie:
Avri
Meersteeg 15, 4191 NK Geldermalsen

Aanmelden

Dit gaat zoals gebruikelijk via deze website. De procedure is met de nieuwe BGG-website ook eenvoudig maar wel iets anders. Voor het aanmelden heeft u nu een login en wachtwoord nodig. Deze staan in de u gezonden uitnodiging. Om u aan te melden gaat u naar Bijeenkomsten en dan wijst het zich vanzelf.


@10:45# | 18.08.2011