NIEUWS

Revitalisering bedrijventerrein West Betuwe

Bijeenkomst 21 juni bij Lander, Poppenbouwen 18 in Geldermalsen

Revitalisering West Betuwe

Beste BGG-leden,

Graag nodigen wij u uit voor een tweede ondernemersbijeenkomst op West Betuwe met als onderwerp:

Revitalisering van het bedrijventerrein West Betuwe . . . HIER AANMELDEN ! ! !

In november hebben we u gevraagd welke verbeterpunten u voor ogen had voor West Betuwe. Op basis daarvan hebben we nader onderzoek gedaan en zijn verbeterplannen gemaakt. Deze willen we graag aan u voorleggen en horen wat u ervan vindt.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
- ambitie voor het terrein
- planning bestemmingsplanwijziging
- verbeteren in de ruimtelijke kwaliteit
(groen, waterberging, inrichting wegen)
- afkoppeling hemelwater van dakoppervlaktes
- verduurzaming van het terrein en/of de bedrijven
- breedband

De organisatie is in handen van de gemeente Geldermalsen, BGG, Kamer van Koophandel en Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland.

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
> Wim van den Haak (BGG)
 0345-585460 of wimvandenhaak@vdhaak.nl
> Liane van der Veen (Ontwikkelingsmaatschappij)
  06 21208167 of liane.vanderveen@oostnv.nl

Mede namens de andere organisatoren, graag tot ziens op 21 juni bij Lander.

Met vriendelijke groet,
Bedrijfskring Groot Geldermalsen


Rian Verwoert, voorzitter

Programma

17.00 uur: aanvang bijeenkomst
18.30 uur: einde

Lokatie:
Lander
Poppenbouwing 18 te Geldermalsen


@13:24# | 14.06.2011