NIEUWS

Ondernemend aanbesteden in Rivierenland

op weg naar samenwerking en vernieuwing in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid

Bouwend Nederland regio Oost, VNO-NCW Rivierenland en de Kamer van Koophandel Midden-Nederland hebben op donderdag 31 maart jl. een werkconferentie georganiseerd over de mogelijke verbeteringen van
het gemeentelijk aanbestedingsbeleid in de regio Rivierenland. Decor van de werkconferentie was het inspirerende bedrijfspand van Concrex te Geldermalsen. Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van
acht gemeenten en de Regio Rivierenland konden met elkaar ervaringen delen, de dialoog aangaan, reageren op stellingen en hun kennis verdiepen over aanbesteding op economisch, technisch en juridisch vlak. Alle anwezigen hebben zich uitgesproken voor verdergaande samenwerking en vernieuwing in het aanbestedingsbeleid.

De belangrijkste conclusies en de vervolgstappen zijn voor u in deze notitie op een rij gezet.

 


@08:07# | 16.04.2011