NIEUWS

Werk mee aan een gezonde leefstijl voor de Rivierenlandse jeugd!

GGD Rivierenland probeert samen met de 9 gemeenten van regio Rivierenland overgewicht bij de jeugd te voorkomen en terug te dringen. En dat is hard nodig, want overgewicht is een groeiend gezondheidsprobleem in Nederland en zeker ook in Rivierenland. Van de volwassen bevolking in Rivierenland heeft al de helft overgewicht!

In onze huidige maatschappij is het heel gemakkelijk om te weinig te bewegen en te veel te eten. Er is televisie, computers, weinig buitenspeelplekken en een groot aanbod aan snacks,
dranken en maaltijden. Voor de aanpak van overgewicht is daarom een brede benadering nodig. Er zijn niet alleen maatregelen nodig op het gebied van sport, bewegen en gezondheid.

Er zijn ook maatregelen op andere beleidsterreinen nodig, zoals inrichting van de woonomgeving en de speelmogelijkheden in de wijk. Voor een effectieve aanpak is het noodzakelijk dat iedereen in een stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

Ook uw bedrijf of organisaties kan daaraan meewerken!

Download convenant


@19:46# | 07.03.2011