NIEUWS

Logistieke Hotspot Rivierenland - 3 maart a.s.

Logistieke ondernemers uit het Rivierenland zien volop kansen voor hun bedrijf en willen die graag benutten. De wegen waaronder de A15 raken echter verstopt en het bedrijfsleven kijkt daarom nadrukkelijk naar alternatieven zoals vervoer over water. De Kamer van Koophandel Midden-Nederland en VNO-NCW Rivierenland nodigen u graag uit voor een inspirerende conferentie over logistiek bij AGC Flat Glass in Tiel.

Programma:

9.30        Ontvangst

10.00        Opening en interview met de gastheer Joris Goossens, directeur AGC Flat Glass Nederland BV

Marktverkenning in Rivierenland naar de behoefte naar overslagfaciliteiten van water naar weg.
Door Peter Smaal, projectleider 'Actieplan Natte Bedrijventerreinen' van Regio Rivierenland en Jan Looman, adviseur logistiek.

Fresh Corridor: kansen voor goederenvervoer over water voor de agribusiness.
Door Jan Blankers, directeur Logistiek bij Koninklijke Fruitmasters Groep en Peter Verbaas, beleidsmedewerker Frugi Venta (Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland).

Roll On Roll Off: Een vervoersconcept waarmee een binnenvaartschip trailers (met bouwmaterialen en overige lading) vervoert. Met deze vervoerswijze, die ook vanuit Tiel mogelijk is, is vanuit milieu- en operationeel oogpunt winst te behalen.

Tijdens deze conferentie vindt een interview plaats met enkele bij dit project betrokken personen.

Panelgesprek met o.a. Marijke van Haaren, gedeputeerde Mobiliteit en Economie van de provincie Gelderland.


12.00-        Netwerklunch ter afsluiting

12.30

Aanmelden en informatie
De conferentie vindt plaats op donderdag 3 maart a.s. bij AGC Flat Glass aan de Panovenweg 21 te Tiel.

Deelname is gratis, aanmelden via
www.kvk.nl/mn-logistiekrivierenland@22:25# | 17.02.2011